LEDENADMINISTRATIE

Door middel van het inschrijf- en wijzigingsformulier en een pasfoto geeft u zich op als lid van TC de Kouwenaar en gaat u akkoord met de bepalingen zoals aangegeven in de Privacy Policy.

.
De contributie voor het tennisseizoen bedraagt: € 147,25 excl. bondsafdracht.
- Junioren betalen: € 95,40 excl. bondsafdracht (per jaar).
- Winterleden (periode 15 oktober – 31 maart) en zomerleden (periode 1 april – 15 oktober) betalen: € 89,25.
- Rustend lid is: € 28,80.

Deze bedragen zijn excl. het bondsgeld (= KNLTB-pasje). Dit bedrag à € 17,99 wordt apart geïnd eind februari/begin maart. Het bondsgeld wordt één op één afgedragen aan de KNLTB.
Leden die na 1 februari lid worden betalen voor hun pasje € 20,49.

Junioren (tot 18 jaar) betalen het eerste jaar maar de helft van de contributie en krijgen het tweede jaar een korting van 25%.

Daarnaast geeft TC de Kouwenaar gezinskorting, deze start bij het derde gezinslid dat lid wordt van T.C. de Kouwenaar.

Contributie kan uitsluitend betaald worden via een automatische incasso per jaar, half jaar of kwartaal. Zodra de KNLTB uw ledenpas aan de club heeft toegestuurd, krijgt u hiervan bericht en kunt de pas tijdens openingstijden ophalen aan de bar in de kantine van TC de Kouwenaar.

Opzeggen
Het lidmaatschap van TC de Kouwenaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het jaar voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar.

Opzeggen kan door het inschrijf-/ wijzigingsformulier in te vullen en dit te sturen naar de Ledenadministratie of via e-mail naar attiemol@gmail.com. Opzeggingen mogen ook in de brievenbus in de bestuurskamer.

Mocht de schriftelijke opzegging op 1 december niet door de secretaris of penningmeester zijn ontvangen, dan dient men aan alle financiële verplichtingen voor het nieuwe seizoen te voldoen.

Sleutel sportpark
Wie een sleutel van het sportpark wil kan zich wenden tot Henk Huiskamp. Hiervoor is een borg vereist.

 

Inschrijf- en mutatieformulier Inschrijfformulier 3 maanden

TENNISLES

T.C. de Kouwenaar biedt diverse mogelijkheden voor tennisles. Deze lessen worden verzorgt door de tennisschool van Mark Verra, TennisAgent.

TennisAgent.eu